PRESSE

Jør­gen Kjos
e-post: media@bergenchallenge.no
tele­fon: 901 82 449

PÅMELDING OG IDRETTER

Solveig Ugland
e-post: support@bergenchallenge.no
tele­fon: 916 38 428

OVER­NAT­TING OG TRANSPORT

Stian Roness
e-post: logistikk@bergenchallenge.no
tele­fon: 414 87 595

ANDRE HEN­VEN­DELSER

Kris­t­ian Andresen
e-post: ekstern@bergenchallenge.no
tele­fon: 478 00 465