Sjakk er et brettspill for to spillere. Målet for hver spiller er å sette mot­standerens konge «under angrep» på en slik måte at mot­standeren ikke har noe lovlig trekk. Kon­gen er da «sjakk matt». Sjakk er et av ver­dens mest pop­ulære spill, og det er anslått at over 600 mill. men­nesker spiller sjakk på verdensbasis.

Sjakk antas å ha opp­stått i Asia før år 600. Nøyak­tig hvor er usikkert, men mulige steder er Kina, India og Per­sia. Sjakk kom via araberne til Europa, og dagens spillere­gler antas å ha opp­stått i Spania på slut­ten av 1400-tallet. Vinneren av turneringen kvalfiserer seg til Student-EM i Spania juni 2017.

Hvor: Amalie Skram
Når:
Lørdag 15.10.16
10:00 - 12:00 Turnering og finaler

 

Klasser:     Mixed